Pagrindinis puslapis

Sutarties sąlygos Flashpokor

Sveiki atvykę į Flashpokor! Šios sąlygos („Sąlygos“) apibūdina mūsų „Flashpokor“ valdomos svetainės („Paslauga“) naudojimo taisykles ir nuostatas.

Prisijungdami prie Paslaugos arba naudodamiesi ja, sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jei nesutinkate su kuria nors Sąlygų dalimi, negalite pasiekti Paslaugos ar ja naudotis.

Bendros sąlygos:

Kad galėtumėte naudotis Paslauga, turite būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.
Jūs esate atsakingi už savo paskyros ir slaptažodžio konfidencialumo palaikymą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, prieigos prie kompiuterio ir (arba) paskyros apribojimą. Sutinkate prisiimti atsakomybę už visą veiklą, vykdomą naudojant jūsų paskyrą ar slaptažodį.
„Flashpokor“ pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti paslaugos, nutraukti paskyras, pašalinti ar redaguoti turinį arba atšaukti užsakymus.

Turinys:

Paslaugoje gali būti „Flashpokor“ priklausančio arba „Flashpokor“ licencijuoto turinio. Šis turinys yra saugomas autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės įstatymų.
Jūs negalite keisti, skelbti, perduoti, apgręžti, dalyvauti perduodant ar parduodant, kurti išvestinių kūrinių iš Paslaugos arba jokiu būdu naudoti bet kokio turinio, viso ar jo dalies.

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines:

Paslaugoje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ar paslaugas, kurios nepriklauso „Flashpokor“ arba jos nekontroliuoja.
Flashpokor nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už bet kokių trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.
Naudodami trečiųjų šalių svetaines ar paslaugas prisiimate atsakomybę. Rekomenduojame žinoti ir perskaityti bet kurios trečiosios šalies svetainės ar paslaugos, kurioje lankotės, sąlygas ir privatumo politiką.

Pabaiga:

Mes galime nedelsiant nutraukti arba sustabdyti jūsų prieigą prie Paslaugos, be įspėjimo ir neprisiimdami atsakomybės, dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant, jei pažeidžiate šias Sąlygas.
Nutraukus sutartį, jūsų teisė naudotis Paslauga nedelsiant nutrūks.

Atsisakymas:

Paslauga teikiama „tokia, kokia yra“ ir „kaip prieinama“, be jokių garantijų, tiesioginių ar numanomų, įskaitant, bet neapsiribojant, perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui ir nepažeidimo garantijas.
Flashpokor negarantuoja, kad Paslauga bus nepertraukiama, saugi ar be klaidų.
Flashpokor negarantuoja, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant Paslaugą, bus tikslūs ar patikimi.

Atsakomybės apribojimas:

„Flashpokor“ neatsako už jokius nuostolius, kylančius dėl naudojimosi Paslauga arba su juo susijusius, įskaitant tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, pasekminius, specialius ar baudžiamuosius nuostolius, bet tuo neapsiribojant.

Visas pasiūlymas:

Šios sąlygos sudaro visą susitarimą tarp jūsų ir „Flashpokor“ dėl jūsų naudojimosi Paslauga ir pakeičia visus ankstesnius arba tuo pačiu metu pranešimus ir pasiūlymus, tiek žodžiu, tiek raštu.

Sąlygų pakeitimai:

Flashpokor pasilieka teisę bet kada atnaujinti šias Sąlygas. Apie bet kokius esminius pakeitimus informuosime el. paštu arba paskelbsime pranešimą Paslaugoje.


Rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šias Sąlygas dėl bet kokių pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis Paslauga po pataisytų sąlygų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su pakeitimais ir sutinkate su jais.